bastion-primary
Algemene Inligting

Laerskool Bastion is 'n parallel medium skool.

(Dit beteken daar word aparte klasse in Afrikaans en Engels aangebied)

 

Skoolgelde 2017

Gr R - R11660 per jaar (R1060 x 11 maande)

 

Gr 1-7: R10450 per jaar (R950 x 11 maande)

Betaal voor of op 28 Februarie 2017 = R9405 EFT/Kontant of R9666 met Kredietkaart.

 

Verdere belangrike inligting:

Inskrywingsvorms, finansiële briewe, prospektus en die Bastion-jaarverslag kan gevind word deur op die "link" Dokumente te klik.

 

Kontak ons by:

Telefoon: 021 981 1882

Faks: 021 981 6174

Epos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Skoolhoof: Mnr. Eksteen

‘n Besondere woord van dank aan my personeel en Skoolbestuurspan vir hul bydrae die afgelope jaar om my taak aangenaam te maak.

Dankie vir jul harde werk en die groot sukses wat op alle terreine behaal is – in die klaskamer, op die sportgronde, en op kulturele gebied.

As groep het ons hartlik saamgewerk om slegs die allerbeste vir ons leerders te lewer. Baie dankie vir jul ondersteuning en lojaliteit.

My congratulations to staff members and all families who had new-born babies during this year. I hope they will bring you great joy. Allow me to also express my condolences to everyone who lost a loved one during this year.

 
Visie

Om hardwerkende, kreatiewe leerders vir die toekoms voor te berei.

 

Missie

By Bastion wil ons met behulp van die beste personeel en die beste middele die beste onderwys aan ons gemeenskap se kinders bring. Ons glo dat gelukkige opvoeders gelukkige kinders tot verantwoordelike volwassenheid sal lei. Ons onderskryf onderwys volgens Christelike beginsels.

 

 
Vision

OUR VISION

To develop well-balanced, happy, hard working and fulfilled individuals

who will be an asset to society for the future.